Jest już godz. 1:05. Rodzina śpi, a ja “walczę” ze stroną internetową…. ale do meritum.

Gdzie szukać wartościowej i merytorycznej wiedzy?

Najpierw pewna dygresja (niektórzy powiedzą, nie byłby sobą gdyby się nie rozpisał 🙂

Budownictwo to przede wszystkim praktyczna dziedzina wiedzy i w tym ujęciu chce na nie spojrzeć.

Jeśli chcesz być dobrym fachowcem przede wszystkim uczęszczaj na budowę (radziłbym to zarówno naukowcom, inżynierom jak i administracji budowlanej).

Każdy powinien mieć swojego mistrza. Nie mam tu na myśli człowieka z tytułami, lecz osobę, od której będziesz uczył się fachu. Oczywiście może to być profesor, ale równie dobrze może nim być prosty człowiek pracujący fizycznie na budowie.

Oprócz doświadczenia praktycznego, warto budować swój warsztat naukowy. Dlaczego?

Dostrzegam 3 poziomy specjalistów, których prawdopodobnie spotkasz na swej drodze:

POZIOM 1 – doświadczony teoretyk – wie DLACZEGO trzeba coś zrobić? Ale ma problem, żeby wiedzę teoretyczną skonfrontować z realnym wyzwaniem na budowie.    

POZIOM 2 – doświadczony praktyk – wie JAK coś zrobić w praktyce? Ale zazwyczaj robi to w taki sposób, w jaki nauczył się od swojego mistrza. Wyjście poza schemat może być dla niego trudne.

POZIOM 3 – doświadczony praktyk i teoretyk w jednym – wie JAK coś zrobić i DLACZEGO to robi.

Oczywiście powyższy podział to tylko pewne uproszczenie, ale jeśli chcesz osiągnąć poziom 3. musisz poszerzać swoją wiedzę.

Oczywiście konferencje, szkolenia, kursy, you tube itd.

Warto również czytać prasę techniczną.

Na jedno czasopismo chciałbym zwrócić szczególną uwagę.

Czasopismo „Inżynieria i budownictwo” wydawane od 1938r. (http://www.inzynieriaibudownictwo.pl/).

To czasopismo jest mi szczególnie bliskie ponieważ ukazał się w nim jeden z moich pierwszych artykułów technicznych. Jednak nie dlatego warto na nie zwrócić uwagę.

Warto czytać inżynierię z uwagi na jej wysoki poziom merytoryczny. Przynajmniej tak było do tej pory (minione 80 lat).

Próbowałem publikować w inżynierii kilka artykułów (jeszcze jako mgr inż.) i nigdy nie było prosto.

Na pewno warto do niej zajrzeć podczas pisania pracy dyplomowej.

Moją uwagę przykuł np. numer 7-8/2019 gdzie pojawił się artykuł dr inż. Jana Łaguny dotyczący kolejnej edycji eurokodów. Stąd m.in. można się dowiedzieć, że planowany jest nowy eurokod poświęcony zastosowaniu metody elementów skończonych w projektowaniu konstrukcji stalowych.

Z uwagi na moje zainteresowanie wieżami i masztami zwróciłbym uwagę na całą serie artykułów prof. Szymona Pałkowskiego i prof. Kazimierza Rykaluka.

Interesujący dla mnie jest np. numer 10/2018 zawierający szereg artykułów autorstwa prof. Andrzeja Flagi i jego współpracowników. Artykuły dotyczą badań modelowych w tunelu aerodynamicznym Politechniki Krakowskiej.

Najlepiej samemu ocenić jaki jest poziom “Inżynierii i budownictwa”.

Aktualne numery można przeczytać np. w bibliotece uczelnianej.

P.S. Dla dociekliwych i podejrzliwych… artykuł nie jest sponsorowany. Nie lubię robić laurek, chodzi o wartość merytoryczną czasopisma. Poza tym nie sposób czytać wszystkiego, trzeba filtrować.