Psalm 141. [źródło: Biblia Tysiąclecia]

1. Psalm Dawidowy.
Do Ciebie wołam, Panie, prędko mi dopomóż;
usłysz głos mój, gdy wołam do Ciebie.

2 Niech moja modlitwa będzie stale przed Tobą jak kadzidło;
wzniesienie rąk moich – jak ofiara wieczorna!2

3 Postaw, Panie, straż moim ustom
i wartę przy bramie warg moich!

4 Mojego serca nie skłaniaj do złego słowa,
do popełniania czynów niegodziwych,
bym nigdy z ludźmi, co czynią nieprawość,
nie jadł ich potraw wybornych.

5 Niech sprawiedliwy mię bije: to czyn miłości;
olejek występnego niech nigdy nie ozdabia mojej głowy!
Nieustannie przeciwstawiam swą modlitwę ich złości3.

6 Popadli w moc Skały4 ich sędziowie
i usłyszeli, jak łagodne były moje słowa.

7 Jak kamień młyński rozbija się o ziemię5,
tak rozrzucono ich kości nad czeluścią Szeolu.

8 Do Ciebie bowiem, Panie mój, Panie, [zwracam] moje oczy;
do Ciebie się uciekam: Ty nie gub mej duszy.

9 Strzeż mnie od sidła, które zastawili na mnie,
i od pułapek złoczyńców.

10 Niechaj występni wpadną w swoje sieci,
podczas gdy ja ujdę cało.