Poniżej lista pytań, które najczęściej padają ze strony studentów

1.W przykładzie dr Tewsa pojawia się warunek Lo > L+0,5*h, gdzie Lo = L*1,025 ; h – wysokość przekroju belki. Co zrobić gdy dobrany przekrój belki nie spełnia powyższego warunku?

odp. 1.

Powyższy warunek należy interpretować w następujący sposób
Lo = maks { L*1,025 ; L+0,5*h}, czyli do dalszych obliczeń Lo przyjmuję jako wartość większą z dwóch {L*1,025 oraz L+0,5*h}. Nie trzeba ograniczać wysokości “h” przekroju belki pod warunek Lo ma być większe od L+0,5*h.
Na etapie doboru przekroju belki, czyli wyliczania min Jy oraz min Wy, należy dobrać przekrój tak aby jego charakterystyki spełniały wymagania minimalne Wy > min. Wy oraz Jy > min. Jy

2. Zbiorcze zestawienie uwag do projektów studentów