Jeśli chcesz osiągnąć sukces musisz się zaangażować.

Aby osiągnąć sukces w jakieś dziedzinie życia musisz poświecić swój czas i energię.

Powyższe twierdzenie wydaje się oczywiste zwłaszcza w sprawach zawodowych.

Zwróć jednak uwagę, że podobna zasady dotyczy wszystkich obszarów życia, nie tylko pracy zawodowej.

Dotyczy to również życia rodzinnego, duchowego…. Twoich relacji z rodziną, dziećmi, ukochaną osobą.

Jeśli chcesz być dobry ojcem musi się zaangażować w relacje z Twoimi dziećmi. Musisz poświęcić im swój czas.

I jeszcze jedna refleksja, która wynika z moich przemyśleń i obserwacji.

Twoja doba ma 24 godziny. Jeśli poświęciłeś dodatkowy czas na pracę np. zostając po godzinach, tzn. że ten czas musiałeś skąd przenieść, musiałeś go komuś zabrać (np. Twojej rodzinie, bliskiej osobie).

Reguła ta, to nic innego jak równanie równowagi, które musi się zgadzać.

Niektórym z nas zaangażowanie w pracę zawodową przychodzi łatwo.

Perspektywa zarobienia dodatkowych pieniędzy, możliwość awansu, zadowolenie z tego, że ktoś nas dostrzeże bywa obiecująca….

Zwróć jednak uwagę, że to co dzisiaj jest dla Ciebie cenne jutro może być bezużyteczne i na odwrót. Taki paradoks życia.

P.S. 1: Teoretycznie to rozumiem, a życiowo to ciągła walka. Tak więc nie trać ducha, najważniejsze to się nie poddawać – WYTRWAŁOŚĆ to droga do sukcesu.

P.S. 2: Jak być dobrym ojcem? Poczytaj na stronie https://tato.net/