W załączeniu wyniki zaliczenia projektu z Konstrukcji metalowych II – termin 1 i 2

Termin 3 – zaliczenia projektu odbędzie się 20.02.2021r. o godz. 10:00 na MS Teams.